Õigus- ja tegevusvaldkonnad

Äriõigus

Haldusõigus

Lepinguõigus

Konkurentsiõigus

Maksuõigus

Asjaõigus

Tööõigus

Pankrotiõigus ja saneerimine

Perekonnaõigus

Pärimisõigus

Vaidluste ennetamine ja lahendamine

Vastavuskontroll ja andmekaitse

Intellektuaalomandiõigus

Kaubamärgi- ja patendiõigus

Inimõigused

Tasuta konsultatsioon

Materjalide ja dokumentidega esmane tutvumine on veebivahendusel tasuta. Paneme paika sobiva ja mõistliku tegevuskava.

Veebinõustamine

Kokkuleppel pakume õigusabi e-lahendusi kasutades, näiteks e-kirja, Skype või muul pooltele sobiva veebiplatvormi teel.