Õigus- ja tegevusvaldkonnad

 

 

1. Kinnisvara ja ehitus – ehitusõigus ja ehitusprojektide terviklahenduste õigusalane nõustamine, milles mh sisaldub planeerimisõigus (üld, detail -ja eriplaneeringud ning üldine haldusõigus), keskkonnaõigus, juurdepääsuõigused, servituudid, ehituslepingute koostamine ja nõustamine lepingueelsetes läbirääkimistes jne;

 

2. Põllumajandus ja metsandus – põllumajandus ning metsamaade omandamine ja haldamine, kalandus, põllumajandusalaste lepingute koostamine, ettevõtete struktureerimine ja finantsarvestuste koostamine;

 

3. Korteriühistute nõustamine – ehitusprojektide terviklahenduste õigusalane nõustamine koos KredEx tehnilise konsultandi teenusega, KÜ-de ja liikmete vaheliste vaidluste ennetamine ja lahendamine, kaasomanike vahelised vaidlused;

 

4. Kohtuvaidluste ennetamine ja lahendamine.

 

Õigusabi konsultatsioon

Õigusabi konsultatsiooni viime läbi nii veebinõustamisena kui ka kohapeal. Konsultatsioon hõlmab endas esmast tutvumist materjalide ja dokumentidega ning seejärel paneme paika sobiva ja mõistliku tegevuskava.

Õigusabi veebinõustamine

Kokkuleppel pakume õigusabi veebinõustamist. Veebinõustamise viime läbi näiteks e-kirja, Skype või mõnel muul pooltele sobiva veebiplatvormi teel.